University of Vaasa, School of technology and Innovation
Promoted by University of Vaasa

University of Vaasa: Dynamic bachelor’s and master’s degrees in Data Architecture

Vaasan yliopisto aloittaa data-arkkitehtuuri-koulutusohjelman lukuvuoden 2022-2023 alussa osana energia- ja informaatiotekniikka -kandidaattiohjelmaa. Koulutusohjelma on monipuolinen kokonaisuus sisältäen datatiedettä, massadatan muokkaamista ja mallintamista, pilvilaskentaa ja liiketoimintatiedon hallintaa. Koulutuksesta valmistuvat data-arkkitehdit suunnittelevat kohdeorganisaation sisäisten ja ulkoisten datalähteiden “pohjapiirrokset” eli tietomallit ja suojatut hallintaprosessit, joiden avulla eri lähteistä tuleva data voidaan integroida ja keskittää ylläpidettävässä muodossa. Datan hallintaprosessien tavoitteena on tarjota kohdeorganisaation työntekijöille ja asiakkaille mahdollisuus hyödyntää heidän tarvitsemaansa jalostettua tietoa oikeassa kontekstissa oikeaan aikaan.

Entä mikä on Vaasan yliopiston data-arkkitehtuuriohjelman tavoite? Tuottaa uudella tavalla ajattelevia data-arkkitehtejä työnantajille, jotka tahtovat uudistaa liiketoimintojaan digitaalisesti ja kestävällä tavalla. Katso lisää ja hae täällä.

University of Vaasa, School of technology and Innovation

Source: University of Vaasa, School of technology and Innovation

The University of Vaasa is starting the data architecture study programme at the beginning of the academic year 2022-2023 as part of the bachelor’s programme in Energy and Information Technology. The study programme is a versatile entity that includes data science, big data processing and modeling, cloud computing and business information management. Data architect graduates design “blueprints” of the organization’s internal and external data sources, i.e., data models and secure management processes that allow data from different sources to be integrated and centralized in a maintainable format.

The goal of University of Vaasa’s new bachelor’s and master’s programmes on Data Architecture? To serve the needs of the organization that aims to digitize their businesses in a sustainable way. Find out more and apply here.